Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
108.
Autor/i:
Sažetak:
    Sjedište trgovačkog društva (čl. 37. ZTD-a)
Hashtags: