Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Stranica:
84.
Autor/i:
Sažetak:
    Naknadni ispravak bilance pri promjeni poreznog statusa
  • Porez po odbitku agentske provizije isplaćene zastupniku u inozemstvu
  • Pružanje usluga savjetovanja - porez po odbitku i PDV
  • Porez na dobit - otpis potraživanja
  • Zaštitna kamata na kapital kod društva koje trguje vrijednosnim papirima
  • Primjena čl. 17., st. 4. i 6. Pravilnika o porezu na dobit
Hashtags: