Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
106.
Autor/i:
Sažetak:
    Načela za primanja članova uprave (čl. 247. ZTD-a)
Hashtags: