Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Stranica:
99.
Autor/i:
Sažetak:
    Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
  • Izvadak iz zemljišne knjige, kao dokaz da se ima pravo graditi na određenoj nekretnini
  • Primorsko-goranska županija, legalnost građevine i formiranje građevne čestice
  • Primjena odredbe čl. 23., st. 9. Zakona o gradnji
  • Primjena propisa za izdavanje uporabne dozvole
Hashtags: