Zabrana trgovanja povlaštenim informacijama (insider trading) u pravu Europske unije i hrvatskom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Zabrana trgovanja povlaštenim informacijama (insider trading) u pravu Europske unije i hrvatskom pravu
Stranica:
37.
Autor/i:
Dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Sažetak:
U hrvatskome pravu na snazi je Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnih papira, koji pored ostalog uređuje i insider trading. "Povlaštene informacije" čine prvi odjeljak Glave IV. koja nosi naziv "Zabrane i ograničenja poslova u svezi s vrijednosnim papirima".

Riječ je o činjenicama koje nisu poznate javnosti a odnose se na jednog ili više izdavatelja vrijednosnih papira ili na same vrijednosne papire, koje bi da su poznate javnosti vjerojatno utjecale na njihovu cijenu. Povrijedi li se zaštićeno dobro (povlaštena informacija) zakon predviđa sankcije, prvenstveno prekršajne i kaznenopravne naravi, ali nije isključena niti građanskopravna odgovornost za štetu.

Republika Hrvatska je normiranjem insider tradinga Zakonom o izdavanju i prometu vrijednosnih papira, harmonizirala u ovom području svoje pravo s pravom Europske unije.

Hashtags: