Treba li Republika Hrvatska donijeti poseban zakon o Vrhovnom sudu i njegov mogući sadržaj

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Treba li Republika Hrvatska donijeti poseban zakon o Vrhovnom sudu i njegov mogući sadržaj
Stranica:
33.
Autor/i:
Dr. sc. Ivan KALADIĆ
Sažetak:
Nakon što je Hrvatski državni sabor donio i proglasio Promjene Ustava Republike Hrvatske koje su objavljene u Nar. nov., br. 113 od 16. studenoga 2000. godine, za očekivati je da će uslijediti opsežnija zakonodavna aktivnost Hrvatskog sabora u pravcu izmjena i dopuna većeg broja zakona ili donošenja novih zakona u mnogim područjima društvenog života. Najavljene su i promjene koje se tiču ustroja i funkcioniranja pravosuđa, a osobito sudbene vlasti kao jedne od grana državne vlasti. Neke od tih promjene uvedene su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću objavljenim u Nar. nov., br. 129/ 2000. od 22. prosinca 2000. godine.

Prilika je to da se razmotri i odgovori na pitanje - treba li Hrvatski sabor donijeti poseban Zakon o Vrhovnom sudu Republike Hrvatske?

Hashtags: