Obvezni odnosi

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Obvezni odnosi
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
    Osnova ugovorne obveze (čl. 52. ZOO-a)
  • Ništavost ugovora (čl. 103. ZOO-a)
  • Sadržaj solidarnosti dužnika (čl. 414. ZOO-a)
  • Ugovor o osiguranju - početak učinka (čl. 922. ZOO-a)
Hashtags: