Neka otvorena pitanja iz carinskih postupaka

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Neka otvorena pitanja iz carinskih postupaka
Stranica:
58.
Autor/i:
Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U postupcima u kojima se primjenjuju pravila carinskih propisa, javljaju se određena otvorena pitanja na koja valja odgovoriti temeljem analize uzroka koji su do njih doveli. Riječ je o potrebi reinterpretacije pojedinih odredaba carinskih propisa na način koji će odgovarati intencijama zakonodavca, odnosno državnog tijela koje je propis donijelo, te koji će ukloniti dvojbe i nedoumice u rješavanju konkretnih slučajeva ili popuniti praznine u carinskim propisima.
Hashtags: