Zakon o obveznim odnosima

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Zakon o obveznim odnosima
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:
    Trenutak nastanka prijeboja tražbina (čl. 336. i čl. 337. ZOO)
  • Ugovor o leasingu i ugovor o kupnji na kredit (čl. 454. i 542. ZOO)
Hashtags: