Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
78.
Autor/i:
Sažetak:
  Dopuna naputka o promjeni obrazaca "Porezna kartica"
 • Obračun poreza na dohodak i prireza kod dohotka od imovine za smještaj zastupnika
 • Oporezivanje dohotka stranih fizičkih osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj
 • Obračun poreza na dohodak i prireza kod primitaka u naravi
 • Porez na dohodak HRVI iz Domovinskog rata
 • Oporezivanje kamata po komisijsko-mandatnim poslovima banke
 • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Kraljevinom Švedskom
 • Prijedlog načina oporezivanja djelatnosti novinara
 • Oporezivanje kamata po vrijednosnim papirima i kamata po uloženim sredstvima
 • Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
 • Obavijest o ovlaštenim umjetničkim udrugama
Hashtags: