Ministarstvo rada i socijalne skrbi

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:
  Prekovremeni rad tijekom godina u izvojenoj poslovnoj jedinici
 • Član uprave trgovačkog društva - stranac i član uprave u više trgovačkih društava
 • Prava radnika u javnom zdravstvu i isplate na teret "nejavnih" prihoda
 • Predstavnik radnika u nadzornom odboru trgovačkog društva u kojem je posredno udjel državnog vlasništva veći od 25%
 • Radnopravni položaj direktora d.o.o. nakon opoziva
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu nakon neformalne izmjene pisanog ugovora
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca i otpremnina
 • Izmjene statuta radi uključivanja predstavnika radnika u nadzorni odbor
 • Posljedice neuplaćivanja doprinosa iz plaće
 • Zajednički obrt i radni odnos u obrtu jednog od obrtnika - ortaka
 • Pregovori o sklapanju kolektivnog ugovora su opsežan, složen i naporan posao
Hashtags: