Pravo i porezi 5/2016

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Prethodna obvezujuća porezna mišljenja - novi institut hrvatskoga poreznog postupka
Autor: Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ
Međunarodno porezno planiranje multinacionalnih korporacija s posebnim osvrtom na ulogu nematerijalne imovine (II.)
Autor: Stjepan GADŽO , mag. iur.
Ugovorna kazna s gledišta ZOO-a, sudske prakse i posebnih uzanci u građenju
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Posljedice otkaza kolektivnog ugovora
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Radni odnosi u školskim ustanovama - poseban osvrt na zasnivanje radnih odnosa u tim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Raspolaganje tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Imenovanje, ovlast i dužnosti stečajnog upravitelja prema odredbama Stečajnog zakona
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Neregistrirani znakovi razlikovanja – pravna zaštita u hrvatskom pravu industrijskog vlasništva
Autor: Dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, mag. iur.
Neka kritička pravna promišljanja vezana uz predmet Klauz protiv Hrvatske
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Potvrda o pravomoćnosti
Autor: Željko BORIĆ, dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika