Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Prethodna obvezujuća porezna mišljenja - novi institut hrvatskoga poreznog postupka
pip - 5.2016, str. 3
Međunarodno porezno planiranje multinacionalnih korporacija s posebnim osvrtom na ulogu nematerijalne imovine (II.)
pip - 5.2016, str. 13
Ugovorna kazna s gledišta ZOO-a, sudske prakse i posebnih uzanci u građenju
pip - 5.2016, str. 21
Posljedice otkaza kolektivnog ugovora
pip - 5.2016, str. 32
Radni odnosi u školskim ustanovama - poseban osvrt na zasnivanje radnih odnosa u tim ustanovama
pip - 5.2016, str. 38
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
pip - 5.2016, str. 47
Raspolaganje tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku
pip - 5.2016, str. 51
Imenovanje, ovlast i dužnosti stečajnog upravitelja prema odredbama Stečajnog zakona
pip - 5.2016, str. 53
Neregistrirani znakovi razlikovanja – pravna zaštita u hrvatskom pravu industrijskog vlasništva
pip - 5.2016, str. 60
Neka kritička pravna promišljanja vezana uz predmet Klauz protiv Hrvatske
pip - 5.2016, str. 65
Potvrda o pravomoćnosti
pip - 5.2016, str. 72
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 5.2016, str. 76
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 5.2016, str. 87
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja
pip - 5.2016, str. 119
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo socijalne politike i mladih
pip - 5.2016, str. 120
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
pip - 5.2016, str. 120
Domaća sudska praksa
pip - 5.2016, str. 123
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 5.2016, str. 136
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 5.2016, str. 144