Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Očuvanje vrijednosti novčane obveze – zaštitne klauzule
pip - 3.2015, str. 3
Otklanjanje posljedica zelenaškog ugovora
pip - 3.2015, str. 10
Menadžerski ugovor kroz primjere iz relevantne judikature
pip - 3.2015, str. 13
Aktualnosti u pravnom uređenju ovrhe na novčanoj tražbini po računu (I.)
pip - 3.2015, str. 20
Porez na dohodak / plaću u Njemačkoj
pip - 3.2015, str. 30
Retroaktivno uvođenje prireza porezu na dohodak u 2015. godini
pip - 3.2015, str. 42
Pravo na povećanu plaću
pip - 3.2015, str. 46
Zakonodavni okviri u području sporta
pip - 3.2015, str. 50
Povećanje učinkovitosti javne uprave kroz izgradnju informacijskog sustava
pip - 3.2015, str. 52
Sudjelovanje županija, gradova i općina u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju
pip - 3.2015, str. 59
Domaća sudska praksa
pip - 3.2015, str. 107
Inozemna sudska praksa
pip - 3.2015, str. 116
Pitanja i odgovori
pip - 3.2015, str. 125