Pravo i porezi 3/2017

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Poljoprivredno zemljište i njegovo ex lege stjecanje od RH 24. srpnja 1991. godine
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Uređenje prava i obveza ugovornih strana kod online potrošačke kupoprodaje i plaćanja
Autori: Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ
Stefan KOVČALIJA , mag. iur.
Strategije za izbjegavanje, sprječavanje i upravljanje sukobom interesa na tržištu kapitala (II.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Dobitak od otuđenja imovine (kapitalni dobitak) i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (II.)
Autori: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Pregled novog Zakona o javnoj nabavi (III.)
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – prednosti i rizici
Autor: Dr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ , dipl. iur.
Upravni ugovori u upravnom, poreznom i koncesijskom pravu u RH
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Hipotekarna osiguranja budućih potraživanja (kaucijska hipoteka)
Autori: Dr. sc. Jakob NAKIĆ
Bruno RUŽIČKA
Aktualnosti vezane uz prava za vrijeme nezaposlenosti i poticanje zapošljavanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Članovi uprave trgovačkih društava u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Raspolaganje tražbinama RH u predstečajnom i stečajnom postupku
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Prodaja i darovanje d.o.o.-a
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila
Autor: Mr. sc. Ivan PAVLIČEVIĆ , dipl. oec. i ing. cest. prom.
Prijevremeni raskid ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika