Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Poljoprivredno zemljište i njegovo ex lege stjecanje od RH 24. srpnja 1991. godine
pip - 3.2017, str. 3
Uređenje prava i obveza ugovornih strana kod online potrošačke kupoprodaje i plaćanja
pip - 3.2017, str. 7
Strategije za izbjegavanje, sprječavanje i upravljanje sukobom interesa na tržištu kapitala (II.)
pip - 3.2017, str. 14
Dobitak od otuđenja imovine (kapitalni dobitak) i ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (II.)
pip - 3.2017, str. 22
Pregled novog Zakona o javnoj nabavi (III.)
pip - 3.2017, str. 40
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – prednosti i rizici
pip - 3.2017, str. 50
Upravni ugovori u upravnom, poreznom i koncesijskom pravu u RH
pip - 3.2017, str. 56
Hipotekarna osiguranja budućih potraživanja (kaucijska hipoteka)
pip - 3.2017, str. 61
Aktualnosti vezane uz prava za vrijeme nezaposlenosti i poticanje zapošljavanja
pip - 3.2017, str. 69
Članovi uprave trgovačkih društava u sustavu mirovinskog osiguranja
pip - 3.2017, str. 76
Raspolaganje tražbinama RH u predstečajnom i stečajnom postupku
pip - 3.2017, str. 83
Prodaja i darovanje d.o.o.-a
pip - 3.2017, str. 84
Obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju u stanicama za tehnički pregled vozila
pip - 3.2017, str. 91
Prijevremeni raskid ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga
pip - 3.2017, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 3.2017, str. 99
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 3.2017, str. 107
Domaća sudska praksa
pip - 3.2017, str. 125
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 3.2017, str. 136
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 3.2017, str. 144