Pravo i porezi

Novosti u sustavu oporezivanja od 1. srpnja
pip - 7.2010, str. 3
Pozitivan sukob nadležnosti u poreznoj stvari
pip - 7.2010, str. 9
Povreda dužnosti članova uprava i izvršnih direktora društava u slučaju insolventnosti i gubitka
pip - 7.2010, str. 13
Osiguranje od odgovornosti odvjetnika
pip - 7.2010, str. 22
Prikaz zakona o elektroničkim medijima
pip - 7.2010, str. 35
Obavješćivanje i dostava prema novom ZUP-u
pip - 7.2010, str. 45
Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini
pip - 7.2010, str. 49
Ugovor o pomorskom osiguranju
pip - 7.2010, str. 54
Međunarodni ugovor o distribuciji: europska sudska praksa i rješenja nove uredbe Rim I. o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze
pip - 7.2010, str. 62
Izvori prava Europske unije – novosti uvedene Lisabonskim ugovorima
pip - 7.2010, str. 71
Uredba EU 883/2004 – Ozljede na radu i profesionalne bolesti
pip - 7.2010, str. 82
Porez na prihode od kapitala u SR Njemaćkoj
pip - 7.2010, str. 84
Prikaz knjige: "Ugovorno pravo osiguranja"
pip - 7.2010, str. 90
Domaća sudska praksa
pip - 7.2010, str. 118
Inozemna sudska praksa
pip - 7.2010, str. 126
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 7.2010, str. 131
Pregled novih propisa
pip - 7.2010, str. 134