Pravo i porezi 9/2010

Promjene u oporezivanju dohotka u Republici Hrvatskoj s motrišta porezne pravednosti
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Pokušaj uvođenja instituta obvezujuće informacije u hrvatsko porezno pravo
Autor: Doc. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.
Radno vrijeme
Autori: Prof. dr. sc. Vilim HERMAN
Dr. sc. Milorad ĆUPURDIJA
Geneza Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Pravo radnika na pravičnu plaću i pojam minimalne plaće
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Prikaz Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Novine vezane za prostorno uređenje, gradnju i izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje igrališta za golf
Autor: Tihomir KOVAČIĆ, dipl. iur.
Odgovornost za drugog
Autor: Željko BORIĆ, dipl. iur.
Minimalni tehnički uvjeti i način pružanja usluga u turizmu putem turističkih agencija
Autor: Franciska GRĐAN, dipl. iur.
Uredba EU 883/2004 – Mirovinsko osiguranje
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.