Pravo i porezi

Promjene u oporezivanju dohotka u Republici Hrvatskoj s motrišta porezne pravednosti
pip - 9.2010, str. 3
Pokušaj uvođenja instituta obvezujuće informacije u hrvatsko porezno pravo
pip - 9.2010, str. 5
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
pip - 9.2010, str. 12
Radno vrijeme
pip - 9.2010, str. 14
Geneza Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
pip - 9.2010, str. 21
Pravo radnika na pravičnu plaću i pojam minimalne plaće
pip - 9.2010, str. 25
Prikaz Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
pip - 9.2010, str. 29
Novine vezane za prostorno uređenje, gradnju i izvlaštenje nekretnina u svrhu izgradnje igrališta za golf
pip - 9.2010, str. 34
Odgovornost za drugog
pip - 9.2010, str. 44
Minimalni tehnički uvjeti i način pružanja usluga u turizmu putem turističkih agencija
pip - 9.2010, str. 57
Uredba EU 883/2004 – Mirovinsko osiguranje
pip - 9.2010, str. 64
Domaća sudska praksa
pip - 9.2010, str. 114
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 9.2010, str. 121
Pitanja i odgovori
pip - 9.2010, str. 127
Pregled novih propisa
pip - 9.2010, str. 131