Geneza Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Časopis: Pravo i porezi - 9.2010
Članak:
Geneza Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Stranica:
21.
Autor/i:
Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Sažetak:
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na snazi je od 24. lipnja 2010., a rok za glavninu njezine provedbe istječe 24. rujna 2010. Autor, koji je sudjelovao u radu Povjerenstva za pripremu Nacrta Uredbe, analizira glavna koncepcijska pitanja s kojima je bilo suočeno Povjerenstvo, odabrane normativne inačice te druga pitanja vezana za pripremu teksta Uredbe. Općenito, za primjenu i interpretaciju propisa od velike su važnosti informacije vezane za njihovu genezu. Autor smatra da Uredba u dovoljnoj mjeri usklađuje dva cilja: uvođenje osnovnog reda u lokalne klasifikacijske i platne sustave, uz dovoljno prostora za izražavanje lokalne autonomije.
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo