Pokušaj uvođenja instituta obvezujuće informacije u hrvatsko porezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 9.2010
Članak:
Pokušaj uvođenja instituta obvezujuće informacije u hrvatsko porezno pravo
Stranica:
5.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U hrvatsko je porezno pravo načelo postupanja u dobroj vjeri prvi put uvedeno 2001. Tadašnji zakonski okvir uvedenog instituta dobre vjere u poreznom postupku nije sadržavao odredbe koje bi preciznije određivale sadržaj pojma ili kriterije za ocjenu takvog postupanja. Supsidijarni su izvori prava bili jednako skromni. Donošenje novog Općeg poreznog zakona dalo je naslutiti da se mijenja pristup uređenju instituta s namjerom potpunijeg i jasnijeg uređenja već postojećeg porezno-pravnog instituta – postupanja u dobroj vjeri. Zakon propisuje donošenje provedbenih propisa o načinu primjene propisanog načela i uvođenju instituta obvezujuće informacije u oporezivanju. Institut obvezujuće informacije možemo smatrati potvrdom primjene načela postupanja u dobroj vjeri. Na temelju analize podzakonskog propisa donesenog s ciljem provedbe načela postupanja u dobroj vjeri daje se ocjena pokušaja uvođenja ovog instituta. Kako je uobičajeno rabiti pojam obvezujuće informacije u smislu pojedinačne ili individualne obvezujuće informacije, u ovom ćemo se članku prikloniti navedenomu. U svrhu razlikovanja navedenih instituta, javnu ili opću obvezujuću informaciju označit ćemo kao mišljenje. U tom bismo smislu uvodno mogli pokušati odrediti institut obvezujuće informacije kao tumačenje odredaba poreznih zakona od strane poreznih tijela pri čemu je tumačenje obvezno za porezno tijelo, pod pretpostavkom da se činjenice i okolnosti, na kojima se temelji dana informacija, nisu promijenile. Pritom je povod donošenju obvezujuće informacije formalni zahtjev poreznog obveznika, koji za predmet mora imati pitanje primjene poreznih pravila na planiranu, buduću oporezivu transakciju ili aktivnost. Kako institut obvezujuće informacije predstavlja jedan od temelja u demokratizaciji poreznog postupanja, u nastavku članka pokušava se odgovoriti na pitanje je li taj institut uveden u hrvatsko porezno pravo. U tu se svrhu analizira hrvatsko porezno pozitivno zakonodavstvo te prikazuju odabrana komparativna zakonodavstva koja imaju pozitivna iskustva u primjeni predmetnog instituta.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo