Odgovornost za drugog

Časopis: Pravo i porezi - 9.2010
Članak:
Odgovornost za drugog
Stranica:
44.
Autor/i:
Željko BORIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Odgovornost za drugog uređena je čl. 1055. – 1062. Zakona o obveznim odnosima. Za razliku od uređivanja ove materije odredbama ranije važećeg Zakona, nova zakonska regulativa predstavlja znatno bolje nomotehničko rješenje. Njome je razmatrana problematika uređena na jedinstven i sustavan način, dok je odredbama ZOO-a iz 1991. razmatrana problematika bila formalno razdijeljena na dva dijela, i to na odgovornost za drugog te odgovornost poduzeća i drugih pravnih osoba prema trećem. Ovakvo se razdvajanje, međutim, nije pokazalo zadovoljavajućim jer pojam odgovornosti za drugog obuhvaća smisleno obje navedene sastavnice.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo