Pravo radnika na pravičnu plaću i pojam minimalne plaće

Časopis: Pravo i porezi - 9.2010
Članak:
Pravo radnika na pravičnu plaću i pojam minimalne plaće
Stranica:
25.
Autor/i:
Goran LOJE, dipl. iur.
Sažetak:
Europska socijalna povelja, kojom se štite ljudska prava, propisuje obvezu strana ugovornica da svi zaposlenici imaju pravo na pravičnu plaću koja će njima, kao i njihovim obiteljima osigurati dostojan životni standard. Radi osiguranja prava na pravičnu plaću ugovorne strane su obvezne priznati zaposlenicima pravo na plaću koja će im osigurati dostojan životni standard, zatim priznati pravo na jednaku plaću muškaraca i žena za jednako vrijedan rad, potom priznati pravo na povećan iznos plaće za prekovremeni rad, te dopustiti odbitke od plaće samo pod uvjetima i u opsegu propisanim zakonima, podzakonskim aktima, kolektivnim ugovorima ili arbitražnim odlukama. S pravom na pravičnu plaću, među inim je povezana i minimalna plaća, koja je u nas urđena Zakonom o minimalnoj plaći, koji u primjeni nešto više od dvije godine. Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu. Pravo na nju imaju svi radnici koji rade u RH. Pravo na minimalnu plaću ne ovisi o složenosti poslova koje radnik obavlja ni o eventualno ispunjenju zadanih poslova., već je to minimalna cijena rada radnika u RH.
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo