Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

Časopis: Pravo i porezi - 9.2010
Članak:
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
Stranica:
12.
Autor/i:
Vesna BULJAN, dipl. iur.
Sažetak:
Krajem mjeseca srpnja ove godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, s ciljem da se, između ostalog, uskladi s posljednjim i pretposljednim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Najvažnije promjene ovih zakonskih novela učinjene kroz prilagodbu njegovih odredaba s propisanom obavezom upisivanja u registar svih članova društva s ograničenom odgovornošću, tako što su podatci o članovima društva sada vidljivi u glavnoj knjizi sudskog registra od osnivanja društva i nakon svake promjena članova društva ali i statusnih promjena samog subjekta upisa. Uz to je ovim zakonskim novelama propisan rok do kojeg se mora podnijeti prijava za upis svih članova društva i za ona društva koja su već bila upisana u sudski registar s više članova, a koji se prema ranijim odredbama Zakona nisu upisivali u sudski registar. Zapravo, tim se upisom deklarira stvarno stanje članstva u društvu, a propisani prilozi uz prijavu trebali bi garantirati valjanost prijenosa ili stjecanja poslovnih udjela u društvu.
Hashtags:
#Pravo, #ZTD