Promjene u oporezivanju dohotka u Republici Hrvatskoj s motrišta porezne pravednosti

Časopis: Pravo i porezi - 9.2010
Članak:
Promjene u oporezivanju dohotka u Republici Hrvatskoj s motrišta porezne pravednosti
Stranica:
3.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Sažetak:
Zakon o porezu na dohodak noveliran je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je Sabor RH donio po hitnom postupku 18. lipnja 2010., a stupio je snagu 1. srpnja 2010. Autorica u članku pojašnjava o kakvim je promjenama riječ te osiguravaju li ove promjene u oporezivanju dohotka pravednu raspodjelu poreznog tereta.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo