Pravo i porezi

Ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu)
pip - 8.2002, str. 3
Raskid ili izmjena ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog promijenjenih okolnosti
pip - 8.2002, str. 10
Učinci stečaja na parnični postupak
pip - 8.2002, str. 17
Prema kojim okolnostima u vremenskom smislu se određuje cijena stana kada presuda nadomješta ugovor o kupoprodaji stana
pip - 8.2002, str. 24
Intelektualno i industrijsko vlasništvo
pip - 8.2002, str. 26
Utvrđivanje carinske vrijednosti u okolnostima privremenog uvoza dobra na temelju ugovora o najmu
pip - 8.2002, str. 31
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji i mirovinsko osiguranje
pip - 8.2002, str. 35
Stjecanje i raspolaganje devizama i kunama stranih osoba u Republici Hrvatskoj
pip - 8.2002, str. 38
Osobni rad radnika - bitni element radnog odnosa
pip - 8.2002, str. 42
Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju i obveze centara za socijalnu skrb prema Zavodu za mirovinsko osiguranje
pip - 8.2002, str. 44
Poništenje pravomoćnog rješenja o izvlaštenju
pip - 8.2002, str. 47
Gospodarski inspekcijski nadzor u turističkoj djelatnosti
pip - 8.2002, str. 49
Neki modaliteti ispunjenja obveza iz obveznopravnih odnosa
pip - 8.2002, str. 58
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 8.2002, str. 62
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 8.2002, str. 65
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 8.2002, str. 69
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 8.2002, str. 70
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 8.2002, str. 72
Ministarstvo pravosuđa, uprave lokalne samouprave
pip - 8.2002, str. 75
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 8.2002, str. 77
Ministarstvo turizma
pip - 8.2002, str. 79
Državni inspektorat
pip - 8.2002, str. 80
Obvezno pravo
pip - 8.2002, str. 81
Radno pravo
pip - 8.2002, str. 81
Parnični postupak
pip - 8.2002, str. 82
Obvezno pravo
pip - 8.2002, str. 82
Ovršni postupak
pip - 8.2002, str. 83
Stečaj
pip - 8.2002, str. 83
Prekršaji
pip - 8.2002, str. 83
Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
pip - 8.2002, str. 85
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 8.2002, str. 85
Zakon o prostornom uređenju
pip - 8.2002, str. 85
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
pip - 8.2002, str. 86
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
pip - 8.2002, str. 86
Zakon o autorskim pravima
pip - 8.2002, str. 87
Zakon o komunalnom gospodarstvu
pip - 8.2002, str. 87
Zakon o hrvatskom državljanstvu
pip - 8.2002, str. 88
Zakon o upravnim sporovima
pip - 8.2002, str. 88
Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta
pip - 8.2002, str. 88
Porez na dohodak
pip - 8.2002, str. 89
Porez na dodanu vrijednost
pip - 8.2002, str. 89
Pravo d.o.o.
pip - 8.2002, str. 90
Obvezni odnosi
pip - 8.2002, str. 91
Radno pravo
pip - 8.2002, str. 92
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 8.2002, str. 93
Odgovori na pitanja
pip - 8.2002, str. 103
Pregled novih propisa
pip - 8.2002, str. 108