Pravo i porezi

Djelovanje više sile na ugovorne obveze danas i u Nacrtu Zakona o obveznim odnosima
pip - 12.2004, str. 3
Uzročna veza sa štetnim događajem vezanim uz nepropisnu vožnju na biciklu
pip - 12.2004, str. 7
Arbitražno rješavanje sporova temeljem Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja - hrvatski ugovori sa Slovenijom, Njemačkom i Italijom
pip - 12.2004, str. 10
Oporezivanje prometa nekretnina u RH
pip - 12.2004, str. 15
Pokretanje upravnog spora protiv poreznog rješenja
pip - 12.2004, str. 24
Ovrha presude prije njezine pravomoćnosti u parnicama iz radnih odnosa
pip - 12.2004, str. 26
Prikaz Zakona o obeštećenju korisnika mirovina
pip - 12.2004, str. 33
Pokretanje stečajnog postupka (I.)
pip - 12.2004, str. 35
Protupješačke mine (mjere uklanjanja i uništenja) - međunarodni i kaznenopravni aspekt
pip - 12.2004, str. 45
Prikaz novela Zakona o komunalnom gospodarstvu
pip - 12.2004, str. 48
Proglašenje tzv. nekomunalnih djelatnosti komunalnim djelatnostima
pip - 12.2004, str. 52
Neki uvjeti i načini prodaje robe na malo i posebnosti u prometu pirotehničkih sredstava za zabavu
pip - 12.2004, str. 56
Premještaj registriranog sjedišta trgovačkog društva iz jedne u drugu državu članicu EZ
pip - 12.2004, str. 62
Porez na dodanu vrijednost u elektroničkoj trgovini EU
pip - 12.2004, str. 66
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 12.2004, str. 70
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 12.2004, str. 70
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 12.2004, str. 71
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 12.2004, str. 74
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 12.2004, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 12.2004, str. 76
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 12.2004, str. 77
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 12.2004, str. 81
Ministarstvo pravosuđa
pip - 12.2004, str. 83
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 12.2004, str. 86
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
pip - 12.2004, str. 87
Obvezno pravo
pip - 12.2004, str. 88
Pravo trgovačkih društava
pip - 12.2004, str. 90
Radno pravo
pip - 12.2004, str. 91
Zemljišno pravo
pip - 12.2004, str. 92
Žigovno pravo
pip - 12.2004, str. 92
Parnični postupak
pip - 12.2004, str. 93
Ovršni postupak
pip - 12.2004, str. 94
Stečajno pravo
pip - 12.2004, str. 95
Kazneno pravo
pip - 12.2004, str. 95
Pomorsko pravo
pip - 12.2004, str. 98
Upravno pravo
pip - 12.2004, str. 98
Radno pravo
pip - 12.2004, str. 100
Porez na dobitak
pip - 12.2004, str. 102
Porez na dohodak
pip - 12.2004, str. 102
Bilančno porezno pravo
pip - 12.2004, str. 103
Pravo dioničkih društava
pip - 12.2004, str. 105
Plaće i nadoknade
pip - 12.2004, str. 106
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 12.2004, str. 107
Odgovori na pitanja
pip - 12.2004, str. 116
Pregled novih propisa
pip - 12.2004, str. 122