Pravo i porezi

Odgovornost za štetu nastalu uporabom medicinskih tehničkih uređaja
pip - 9.2002, str. 3
Arbitražno rješavanje radnih sporova
pip - 9.2002, str. 11
Imovina i porezi
pip - 9.2002, str. 23
Objava odluka Ustavnog suda u Narodnim novinama - pravni učinci
pip - 9.2002, str. 27
Pravična novčana naknada za strah, njezini oblici i kriteriji za njezino odmjeravanje
pip - 9.2002, str. 32
Zlouporabe procesnih ovlasti, prava stranaka u kaznenom postupku i zlouporabe u građanskom postupku
pip - 9.2002, str. 36
Pitanje stvarne nadležnosti sudova u sporovima za isplatu dospjelih svota mirovine
pip - 9.2002, str. 45
Skloništa - pravni položaj, prostorno planiranje i gradnja
pip - 9.2002, str. 46
Prisilna naplata komunalne naknade i komunalnog doprinosa
pip - 9.2002, str. 50
Postupak osnivanja trgovačkog društva za komunalne djelatnosti u suvlasništvu više jedinica lokalne samouprave
pip - 9.2002, str. 55
Carinski institut ovlaštenog pošiljatelja
pip - 9.2002, str. 58
Poseban porez na kavu
pip - 9.2002, str. 65
Kako sigurno obaviti kupovinu nekretnine - institut zabilježbe prvenstvenog reda
pip - 9.2002, str. 68
Sudovi Europske unije - unutarnja organizacija (I.)
pip - 9.2002, str. 74
Sud Europske zajednice - sudska praksa: Simmenthal II. - Načelna odluka o odnosu između prava zajednice i nacionalnog prava država članica
pip - 9.2002, str. 79
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 9.2002, str. 81
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 9.2002, str. 88
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 9.2002, str. 88
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 9.2002, str. 91
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 9.2002, str. 94
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 9.2002, str. 96
Ministarstvo turizma
pip - 9.2002, str. 99
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 9.2002, str. 101
Državni inspektorat
pip - 9.2002, str. 102
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba
pip - 9.2002, str. 103
Fond za naknadu oduzete imovine
pip - 9.2002, str. 103
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 9.2002, str. 105
Ovršno pravo
pip - 9.2002, str. 108
Pravo vlasništva
pip - 9.2002, str. 108
Parnični postupak
pip - 9.2002, str. 108
Nasljedno pravo
pip - 9.2002, str. 109
Obvezno pravo
pip - 9.2002, str. 109
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 9.2002, str. 110
Zakon o upravnim sporovima
pip - 9.2002, str. 110
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 9.2002, str. 111
Zakon o porezu na dohodak
pip - 9.2002, str. 111
Zakon o sudskim pristojbama
pip - 9.2002, str. 112
Zakon o prekršajima
pip - 9.2002, str. 112
Zakon o parničnom postupku
pip - 9.2002, str. 112
Porez na dohodak
pip - 9.2002, str. 113
Bilančno porezno pravo
pip - 9.2002, str. 114
Oporezivanje obrta
pip - 9.2002, str. 115
Pravo dioničkih društava
pip - 9.2002, str. 115
Stečajno pravo
pip - 9.2002, str. 116
Pravo d.o.o.-a
pip - 9.2002, str. 117
Radno pravo
pip - 9.2002, str. 117
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 9.2002, str. 118
Odgovori na pitanja
pip - 9.2002, str. 127
Pregled novih propisa
pip - 9.2002, str. 132