Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Zabilježba pokretanja postupka pred sudom ili upravnim tijelom (I.)
pip - 12.2013, str. 3
Prijeboj u ovršnom postupku
pip - 12.2013, str. 12
Darovanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
pip - 12.2013, str. 16
Aktualna pitanja načela i zaštite tvrtke trgovačkog društva
pip - 12.2013, str. 25
Prikaz Zakona o strateškim investicijskim projektima Republici Hrvatskoj
pip - 12.2013, str. 32
Aktualna pitanja poslovanja komunalnih službi (II.)
pip - 12.2013, str. 40
Pregled Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (I.)
pip - 12.2013, str. 46
Osnovna prava zbog ozljede na radu
pip - 12.2013, str. 55
Zakon o dadiljama – zakonsko i podzakonsko uređenje
pip - 12.2013, str. 60
Rad na daljinu (telework)
pip - 12.2013, str. 68
Preuzimanje mjera i obveza kao instrument u pravu tržišnog natjecanja
pip - 12.2013, str. 73
Zakonski rokovi ispunjenja novčanih obveza iz trgovačkih ugovora u pravu Europske unije (I.)
pip - 12.2013, str. 85
Domaća sudska praksa
pip - 12.2013, str. 114
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 12.2013, str. 122
Pitanja i odgovori
pip - 12.2013, str. 129