Pravo i porezi

Zaštita radnika
pip - 10.2010, str. 3
Značenje konkludentnih radnji u odricanju od zastare u radnim odnosima
pip - 10.2010, str. 10
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te upis vlasništva posebnog dijela nekretnine
pip - 10.2010, str. 13
Dodjela „.hr“ internetskih domena
pip - 10.2010, str. 19
Postupak promjene osobnog imena
pip - 10.2010, str. 27
Kazneno djelo zlouporabe i prijevare u osiguranju u sudskoj praksi
pip - 10.2010, str. 29
Ugovor o povjerljivosti informacija
pip - 10.2010, str. 39
Obvezatnost odluka Ustavnog suda RH
pip - 10.2010, str. 47
Prednosti i nedostatci javnobilježničkih ovlasti prema Zakonu o nasljeđivanju
pip - 10.2010, str. 51
Nova Uredba EU o zajedničkom sustavu carinskih oslobođenja
pip - 10.2010, str. 59
Uredba Europske unije 883/2004 – Davanja povodom nezaposlenosti
pip - 10.2010, str. 75
Domaća sudska praksa
pip - 10.2010, str. 105
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 10.2010, str. 0
Pitanja i odgovori
pip - 10.2010, str. 115
Pregled novih propisa
pip - 10.2010, str. 117