Pravo i porezi 10/2010

Web izdanje 8,99
Zaštita radnika
Autor: Dr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.
Značenje konkludentnih radnji u odricanju od zastare u radnim odnosima
Autori: Dragana BJELIĆ, dipl. iur.
Mr. sc. Zlatko PIRC, dipl. iur.
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te upis vlasništva posebnog dijela nekretnine
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.
Dodjela „.hr“ internetskih domena
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Postupak promjene osobnog imena
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Kazneno djelo zlouporabe i prijevare u osiguranju u sudskoj praksi
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Ugovor o povjerljivosti informacija
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Obvezatnost odluka Ustavnog suda RH
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Prednosti i nedostatci javnobilježničkih ovlasti prema Zakonu o nasljeđivanju
Autor: Hrvoje LUKAVEC
Nova Uredba EU o zajedničkom sustavu carinskih oslobođenja
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Uredba Europske unije 883/2004 – Davanja povodom nezaposlenosti
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.