Pravo i porezi

Postavljanje privremene uprave trgovačkom društvu kao privremena mjera osiguranja (II.)
pip - 8.2003, str. 3
Preoblikovanje i ukidanje trgovačkih društava
pip - 8.2003, str. 8
Sadržaj ugovora (II.)
pip - 8.2003, str. 12
Nasljeđivanje na temelju oporuke
pip - 8.2003, str. 19
Nastanak porezne obveze, dospijeće plaćanja i porezno priznati gubitci u zakonima o posebnim porezima
pip - 8.2003, str. 23
Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem
pip - 8.2003, str. 30
Usklađivanje općih akata jedinica lokalne samouprave sa Zakonom o prekršajima
pip - 8.2003, str. 36
Ugovor o prodaji sa specifikacijom
pip - 8.2003, str. 38
Manipuliranje cijenama vrijednosnih papira
pip - 8.2003, str. 41
Sloboda kretanja radnika u EU i tranzicijsko razdoblje za nove države članice
pip - 8.2003, str. 45
Vijesti iz Europske unije
pip - 8.2003, str. 49
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 8.2003, str. 54
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 8.2003, str. 59
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 8.2003, str. 61
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 8.2003, str. 63
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 8.2003, str. 64
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 8.2003, str. 66
Ministarstvo Financija - Carinska uprava
pip - 8.2003, str. 72
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 8.2003, str. 77
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
pip - 8.2003, str. 80
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 8.2003, str. 81
Ministarstvo turizma
pip - 8.2003, str. 83
Državni inspektorat
pip - 8.2003, str. 85
Obvezno pravo
pip - 8.2003, str. 88
Javno priopćavanje
pip - 8.2003, str. 89
Radno pravo
pip - 8.2003, str. 90
Parnični postupak
pip - 8.2003, str. 91
Stečajno pravo
pip - 8.2003, str. 92
Pravo trgovačkih društava
pip - 8.2003, str. 92
Međunarodni prijevoz robe cestom
pip - 8.2003, str. 93
Pomorsko pravo
pip - 8.2003, str. 93
Autorsko pravo
pip - 8.2003, str. 93
Ovršni postupak
pip - 8.2003, str. 94
Stečajno pravo
pip - 8.2003, str. 94
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
pip - 8.2003, str. 95
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 8.2003, str. 95
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 8.2003, str. 95
Zakon o upravnim sporovima
pip - 8.2003, str. 96
Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o obveznim odnosima
pip - 8.2003, str. 97
Zakon o sprječavanju pranja novca
pip - 8.2003, str. 97
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
pip - 8.2003, str. 97
Radno pravo
pip - 8.2003, str. 98
Pravo trgovačkih društava
pip - 8.2003, str. 98
Trgovačko pravo
pip - 8.2003, str. 99
Porezno i trgovačko pravo
pip - 8.2003, str. 100
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 8.2003, str. 102
Odgovori na pitanja
pip - 8.2003, str. 111
Pregled novih propisa
pip - 8.2003, str. 116