Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Predugovor, kapara i odustatnina u obveznom pravu i njihov porezni tretman
pip - 9.2016, str. 3
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (I.)
pip - 9.2016, str. 13
Predujam za otvaranje stečajnog postupka
pip - 9.2016, str. 21
Postupak izdavanja obvezujućih mišljenja
pip - 9.2016, str. 25
Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika na visokoškolskim ustanovama
pip - 9.2016, str. 30
Radni odnos u školskim ustanovama – prestanak radnog odnosa u školskim ustanovama primjenom instituta otkaza
pip - 9.2016, str. 36
Građenje na tuđem zemljištu
pip - 9.2016, str. 45
Pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja
pip - 9.2016, str. 51
Odgovornost udruženja u zabranjenim sporazumima konkurenata
pip - 9.2016, str. 54
Vještačenje radne sposobnosti u mirovinskom osiguranju
pip - 9.2016, str. 63
Sudske pristojbe u upravnom sporu
pip - 9.2016, str. 70
Organi udruge (I.)
pip - 9.2016, str. 82
Novi Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama
pip - 9.2016, str. 92
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 9.2016, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 9.2016, str. 115
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave
pip - 9.2016, str. 126
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 9.2016, str. 128
Domaća sudska praksa
pip - 9.2016, str. 129
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 9.2016, str. 140
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 9.2016, str. 148