Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Zastara u obveznom pravu – praktični problemi, pitanja i odgovori (II.)
pip - 6.2015, str. 3
Izvansudska nagodba - osvrt na sudske odluke
pip - 6.2015, str. 12
Porezno-pravni i porezno-dužnički odnos prema Općemu poreznom zakonu
pip - 6.2015, str. 16
Zakonsko uređenje poreznog nadzora (I.)
pip - 6.2015, str. 20
Neka pitanja u vezi s činjenicama i dokazivanjem u upravnom sporu
pip - 6.2015, str. 25
Nabava odvjetničkih usluga de lege lata i de lege ferenda
pip - 6.2015, str. 29
Povreda prava na pristup sudu u presudi Egić protiv Hrvatske
pip - 6.2015, str. 35
Vjetroparkovi – dvojbe oko stvarnopravnog uređenja u RH
pip - 6.2015, str. 38
Državno financiranje prometne infrastrukture u svjetlu pravila o državnim potporama
pip - 6.2015, str. 48
Nastavna ovrha promjenom sredstva i predmeta ovrhe
pip - 6.2015, str. 53
Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja
pip - 6.2015, str. 58
Domaća sudska praksa
pip - 6.2015, str. 90
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 6.2015, str. 101
Pitanja i odgovori
pip - 6.2015, str. 107