Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Pravna priroda rokova za podnošenje zahtjeva za naknadom (odluka Ustavnog suda RH br. U-III/5694/2013)
pip - 7.2016, str. 3
Usluge od općega gospodarskog interesa u europskom pravu
pip - 7.2016, str. 8
Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja te organiziranja kampova
pip - 7.2016, str. 13
Plaćanje poreznog duga na rate sklapanjem upravnog ugovora te njegova izmjena ili aneks
pip - 7.2016, str. 22
Prethodno obraćanje poslodavcu kao procesna pretpostavka za pravodobnost tužbe
pip - 7.2016, str. 30
Dopunski rad radnika kod drugog poslodavca
pip - 7.2016, str. 38
Radni odnos u školskim ustanovama - poseban osvrt na prestanak radnog odnosa u tim ustanovama
pip - 7.2016, str. 41
Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice
pip - 7.2016, str. 50
Povjerenje u zemljišne knjige nakon odluke Ustavnog suda br. U-III-1719/2014 od 10. prosinca 2015. godine – mogu li založni vjerovnici napokon „mirno spavati“
pip - 7.2016, str. 54
Rok za otkup državnog stana u slučaju pravne praznine
pip - 7.2016, str. 61
Orijentacijski kriteriji za isplatu pravičnih novčanih naknada na osnovi pretrpljene neimovinske štete
pip - 7.2016, str. 68
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 7.2016, str. 72
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 7.2016, str. 73
Domaća sudska praksa
pip - 7.2016, str. 86
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 7.2016, str. 98
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 7.2016, str. 106
Članovi uprave, prokuristi i likvidatori - zbirka bitnih propisa (PRILOG).

Napomena: Prilog nije u cijeni časopisa, već se naručuje posebno u našoj trgovini!
pip - 7.2016, str. 0