Pravo i porezi 7/2016

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Pravna priroda rokova za podnošenje zahtjeva za naknadom (odluka Ustavnog suda RH br. U-III/5694/2013)
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Usluge od općega gospodarskog interesa u europskom pravu
Autor: Desanka SARVAN , dipl. iur.
Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja te organiziranja kampova
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Plaćanje poreznog duga na rate sklapanjem upravnog ugovora te njegova izmjena ili aneks
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prethodno obraćanje poslodavcu kao procesna pretpostavka za pravodobnost tužbe
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Dopunski rad radnika kod drugog poslodavca
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Radni odnos u školskim ustanovama - poseban osvrt na prestanak radnog odnosa u tim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Povjerenje u zemljišne knjige nakon odluke Ustavnog suda br. U-III-1719/2014 od 10. prosinca 2015. godine – mogu li založni vjerovnici napokon „mirno spavati“
Autor: Vjekoslav IVANČIĆ , mag. iur.
Rok za otkup državnog stana u slučaju pravne praznine
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Orijentacijski kriteriji za isplatu pravičnih novčanih naknada na osnovi pretrpljene neimovinske štete
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika
Članovi uprave, prokuristi i likvidatori - zbirka bitnih propisa (PRILOG).

Napomena: Prilog nije u cijeni časopisa, već se naručuje posebno u našoj trgovini!