Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 7.2016
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
106.
Autor/i:
Sažetak:
  • Menadžerski ugovor. Menadžerski ugovor možemo definirati kao dokument odnosno akt slobodne poduzetničke volje obje ugovorne strane, kao ugovor o zapošljavanju menadžera i kao ugovor o partnerstvu. Menadžerski ugovor je ugovor koji potpisuju menadžeri prilikom zapošljavanja, a kojim se definiraju prava, obveze, otpremnina, plaća i određene povlastice za menadžera. Predmetni ugovor nije definiran niti u jednom zakonu.
  • Zapošljavanje osoba s invalidnošću. Osobe s invalidnošću mogu se zaposliti na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima uz obvezu osiguranja razumne prilagodbe radnog mjesta od strane poslodavca.
  • Osnivanje prava služnosti. Kao uvjet za osnivanje stvarne služnosti na nekretnini na temelju zakona dosjelošću, nije potrebna uknjižba u zemljišnoj knjizi.
  • Pojam poslodavca. Prema Zakonu o radu poslodavac je osoba (pravni subjekt) koja radniku (u radnom odnosu) daje posao za koji mu isplaćuje plaću, dok je poslodavac, prema Zakonu o zaštiti na radu, širi pojam. To je osoba za koju ne samo radnik nego i osoba na radu obavlja poslove.
  • Pravo na štrajk i uloga sindikata. Odredba st. 1. čl. 205. Zakona o radu ne bi, u načelu, bila u skladu s Ustavom Republike Hrvatske
  • Ugovaranje uvjeta rada nepovoljnijih od uvjeta određenih Zakonom o radu. Poslodavac, udruge poslodavaca i sindikati mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti uvjete rada nepovoljnije od uvjeta određenih Zakonom o radu samo ako je tim ili drugim zakonom to izričito propisano.
Hashtags: