Usluge od općega gospodarskog interesa u europskom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 7.2016
Članak:
Usluge od općega gospodarskog interesa u europskom pravu
Stranica:
8.
Autor/i:
Desanka SARVAN , dipl. iur.
Sažetak:

U ovome članku, transparentno i na zanimljiv način, autorica razmatra sadržajni aspekt i značenje usklađenja sektora javnih službi s pravnim institutom usluga od općega gospodarskog interesa u europskom pravu.

1. Uvod
2. Službe ili usluge od općega gospodarskog interesa
3. Evolucija koncepcije usluga od općega gospodarskog interesa u pravu EU-a
4. Koncepcija usluga od općega gospodarskog interesa u EU-u
5. Koncepcija prioritetnih razloga vezanih uz javni interes
6. Klasifikacija usluga od općega gospodarskog interesa
7. Osnovna načela i koncepcija univerzalne usluge
8. Koncepcija usluga od općega gospodarskog interesa kao zajednička vrijednost u EU-u
9. Implementacija pojma usluge od općega gospodarskog interesa u hrvatsko zakonodavstvo

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo