Pravna priroda rokova za podnošenje zahtjeva za naknadom (odluka Ustavnog suda RH br. U-III/5694/2013)

Časopis: Pravo i porezi - 7.2016
Članak:
Pravna priroda rokova za podnošenje zahtjeva za naknadom (odluka Ustavnog suda RH br. U-III/5694/2013)
Stranica:
3.
Autor/i:
Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u članku razmatra zanimljivu i značajnu Odluku Ustavnog RH, br. U-III/5694/2013 od 1. ožujka 2016. godine o pravnoj prirodi rokova za podnošenje zahtjeva za naknadom za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

1. Uvod
2. Denacionalizacija, ovlaštenici naknade
3. Predmet povrata
4. Rokovi za podnošenje zahtjeva za naknadom
5. Odluka Ustavnog suda RH, br. U-III-5694/2013
6. Pravne posljedice odluke Ustavnog suda RH
7. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo