Pravo i porezi 11/2010

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Novosti u stečajnom postupku
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Posljednje novele Zakona o mirovinskom osiguranju
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Prokuristi i članovi uprave trgovačkog društva u poreznom i pravnom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Postupanje poreznog nadzora nakon presude Ustavnog suda
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem – zakonske nedorečenosti i nedostatci
Autor: Mr. sc. Silvija MARASOVIĆ BAJUK, dipl. iur.
Akontacijsko i obročno plaćanje – pojam obroka i zastara tražbine
Autor: Mr. sc. Miljenko APPIO GIUNIO, dipl. iur.
Kontrola rada kao bitna pretpostavka funkcioniranja pravne države
Autori: Dr. sc. Milorad ĆUPURDIJA, dipl. iur.
Prof. dr. sc. Vilim HERMAN
Prijam u lokalnu službu – neke praktične napomene
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Zlouporaba vladajućeg položaja u pravu tržišnog natjecanja EU
Autor: Mr. sc. Mirta KAPURAL, dipl. iur.
Uredba Europske unije 883/2004 – Obiteljska davanja
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.