Pravo i porezi

Novosti u stečajnom postupku
pip - 11.2010, str. 3
Posljednje novele Zakona o mirovinskom osiguranju
pip - 11.2010, str. 12
Prokuristi i članovi uprave trgovačkog društva u poreznom i pravnom sustavu
pip - 11.2010, str. 16
Postupanje poreznog nadzora nakon presude Ustavnog suda
pip - 11.2010, str. 19
Ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem – zakonske nedorečenosti i nedostatci
pip - 11.2010, str. 26
Akontacijsko i obročno plaćanje – pojam obroka i zastara tražbine
pip - 11.2010, str. 32
Kontrola rada kao bitna pretpostavka funkcioniranja pravne države
pip - 11.2010, str. 35
Prijam u lokalnu službu – neke praktične napomene
pip - 11.2010, str. 45
Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak
pip - 11.2010, str. 53
Zlouporaba vladajućeg položaja u pravu tržišnog natjecanja EU
pip - 11.2010, str. 64
Uredba Europske unije 883/2004 – Obiteljska davanja
pip - 11.2010, str. 72