Pravo i porezi

O novelama Zakona o trgovačkim društvima, uz osvrt na odnos i ustroj organa dioničkog društva
pip - 11.2007, str. 4
Dio prvi - Zajedničke odredbe
pip - 11.2007, str. 9
Dio drugi - Društva - Javno trgovačko društvo
pip - 11.2007, str. 17
Dio drugi - Društva - Komanditno društvo
pip - 11.2007, str. 23
Dio drugi - Društva - Tajno društvo
pip - 11.2007, str. 25
Dio drugi - Društva - Dioničko društvo
pip - 11.2007, str. 26
Dio drugi - Društva - Društvo s ograničenom odgovornošću
pip - 11.2007, str. 72
Dio drugi - Društva - Povezana društva
pip - 11.2007, str. 90
Dio drugi - Društva - Pripajanje i spajanje društava
pip - 11.2007, str. 99
Dio drugi - Društva - Podjela društava kapitala
pip - 11.2007, str. 109
Dio drugi - Društva - Prijenos imovine
pip - 11.2007, str. 115
Dio drugi - Društva - Preoblikovanje društava
pip - 11.2007, str. 115
Dio četvrti - Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja
pip - 11.2007, str. 122
Dio peti - Kaznene odredbe
pip - 11.2007, str. 124
Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)
pip - 11.2007, str. 132