Pravo i porezi 11/2007

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
O novelama Zakona o trgovačkim društvima, uz osvrt na odnos i ustroj organa dioničkog društva
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Dio prvi - Zajedničke odredbe
Dio drugi - Društva - Javno trgovačko društvo
Dio drugi - Društva - Komanditno društvo
Dio drugi - Društva - Dioničko društvo
Dio drugi - Društva - Društvo s ograničenom odgovornošću
Dio drugi - Društva - Povezana društva
Dio drugi - Društva - Pripajanje i spajanje društava
Dio drugi - Društva - Podjela društava kapitala
Dio drugi - Društva - Preoblikovanje društava
Dio četvrti - Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja
Dio peti - Kaznene odredbe
Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)