Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)

Časopis: Pravo i porezi - 11.2007
Članak:
Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)
Stranica:
132.
Autor/i:
Sažetak:
    Opće odredbe
  • Osnivanje SE
  • Organi SE
  • Kaznene odredbe
  • Opće odredbe
  • Posebne odredbe
Hashtags: