Dio drugi - Društva - Komanditno društvo

Časopis: Pravo i porezi - 11.2007
Članak:
Dio drugi - Društva - Komanditno društvo
Stranica:
23.
Autor/i:
Sažetak:
    Opće odredbe
  • Osnivanje i upis u sudski registar
  • Pravni odnosi između članova
  • Pravni odnosi društva i članova društva prema trećim osobama
Hashtags: