Pravo i porezi

Novela Ovršnog zakona (2005.) - sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi; sporazum o osiguranju tražbine prijenosom stvari odnosno prava
pip - 10.2005, str. 3
Prorogacija nadležnosti
pip - 10.2005, str. 10
Obveza vjerovnika na smanjenje štete kod neispunjenja ugovora
pip - 10.2005, str. 18
Porezne pogodnosti za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja
pip - 10.2005, str. 19
Porezno jamstvo prema Općem poreznom zakonu
pip - 10.2005, str. 24
Glavne odrednice trošarinskih poreza
pip - 10.2005, str. 26
Novosti uz posebni porez na kavu
pip - 10.2005, str. 31
Evidencije poslodavca u području rada
Prednost pri zapošljavanju hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - dvojbena pitanja
pip - 10.2005, str. 40
Prekid zastare tražbine s osnove prava na uvećanu plaću državnim službenicima s područja posebne državne skrbi
pip - 10.2005, str. 44
Uloga prava u razvitku informacijskog društva (dva akcijska plana EU - "Informacijsko društvo za sve")
pip - 10.2005, str. 48
Izvori prava državnih potpora u Europskoj zajednici
pip - 10.2005, str. 56
Vijesti iz Europske unije
pip - 10.2005, str. 61
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 10.2005, str. 66
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 10.2005, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 10.2005, str. 72
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 10.2005, str. 73
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 10.2005, str. 77
Ministarstvo kulture
pip - 10.2005, str. 80
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
pip - 10.2005, str. 80
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
pip - 10.2005, str. 81
Ministarstvo pravosuđa
pip - 10.2005, str. 81
Upravno pravo
pip - 10.2005, str. 85
Obvezno pravo
pip - 10.2005, str. 88
Pravo trgovačkih društava
pip - 10.2005, str. 89
Mjenično pravo
pip - 10.2005, str. 89
Autorsko pravo
pip - 10.2005, str. 90
Radno pravo
pip - 10.2005, str. 90
Parnični postupak
pip - 10.2005, str. 91
Ovršno pravo
pip - 10.2005, str. 92
Prekršajno pravo
pip - 10.2005, str. 93
Pravo društava
pip - 10.2005, str. 96
Obvezni odnosi
pip - 10.2005, str. 97
Ugovor o djelu
pip - 10.2005, str. 99
Pravo najma
pip - 10.2005, str. 100
Pravo kredita
pip - 10.2005, str. 101
Opći uvjeti poslovanja
pip - 10.2005, str. 103
Radno pravo
pip - 10.2005, str. 105
Socijalno osiguranje
pip - 10.2005, str. 106
Odgovori na pitanja
pip - 10.2005, str. 107
Pregled novih propisa
pip - 10.2005, str. 111
Zakon o javnoj nabavi - urednički pročišćeni tekst
pip - 10.2005, str. 1

Pregled knjiga