Pravo i porezi 6/2002

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Prijevoz stvari morem i unutarnjim vodama u Hrvatskoj - sukladnost u pravnom uređenju
Autor: Prof. dr. sc. Ivo GRABOVAC
Pravo međunarodnih garancija (3) - međunarodna regulativa
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Turistički ugovori - izravni ugovor o hotelskim uslugama (2)
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Strane osobe kao nositelji prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj
Autor: Mr. sc. Olga JELČIĆ, dipl. iur.
Šutnja uprave
Autor: Dr. sc. Želimir DUPELJ
Uspostava jedinstva zemljišta i zgrade - dvojbe u praksi
Autor: Desenka SARVAN, dipl. iur.
Propisivanje uvjeta i postupka, te provedba natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Zaštita potrošača u ugovorima "na daljinu" u pravu Europske unije
Autor: Mr. sc. Dubravka AKŠAMOVIĆ, dipl. iur.
Prijelazni sustav europskog poreza na dodanu vrijednost (PDV)
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Naplate i plaćanja u inozemstvo po određenim posebnim poslovima (2)
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Izvozni carinski postupak
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Platni promet sredstava zajedničke pričuve u uvjetima novih propisa o platnom prometu
Autor: Zoran KAŠTROPIL, dipl. oec.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Državni inspektorat
Ustavni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo
Parnični postupak
Radno pravo
Pravo trgovačkih društava
Ovršni postupak
Stečaj
Parnični postupak
Prekršaji
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o porezu na promet nekretnina
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
Zakon o sudovima
Zakon o općem upravnom postupku
Pravo na stručnu izobrazbu
Pravo ugovora o radu
Pravo na godišnji odmor
Pravo d.o.o.-a
Stečajno pravo
Porez na promet proizvoda i usluga - PDV
Porez na dohodak
Porez na dohodak
Bilančno porezno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja