Pravo i porezi

Prijevoz stvari morem i unutarnjim vodama u Hrvatskoj - sukladnost u pravnom uređenju
pip - 6.2002, str. 3
Pravo međunarodnih garancija (3) - međunarodna regulativa
pip - 6.2002, str. 6
Turistički ugovori - izravni ugovor o hotelskim uslugama (2)
pip - 6.2002, str. 14
Strane osobe kao nositelji prava vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj
pip - 6.2002, str. 17
Šutnja uprave
pip - 6.2002, str. 27
Uspostava jedinstva zemljišta i zgrade - dvojbe u praksi
pip - 6.2002, str. 33
Propisivanje uvjeta i postupka, te provedba natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
pip - 6.2002, str. 38
Zaštita potrošača u ugovorima "na daljinu" u pravu Europske unije
pip - 6.2002, str. 45
Prijelazni sustav europskog poreza na dodanu vrijednost (PDV)
pip - 6.2002, str. 49
Naplate i plaćanja u inozemstvo po određenim posebnim poslovima (2)
pip - 6.2002, str. 53
Izvozni carinski postupak
pip - 6.2002, str. 58
Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu
pip - 6.2002, str. 63
Platni promet sredstava zajedničke pričuve u uvjetima novih propisa o platnom prometu
pip - 6.2002, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 6.2002, str. 70
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 6.2002, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 6.2002, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 6.2002, str. 77
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 6.2002, str. 80
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 6.2002, str. 86
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 6.2002, str. 89
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 6.2002, str. 91
Ministarstvo turizma
pip - 6.2002, str. 93
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 6.2002, str. 95
Državni inspektorat
pip - 6.2002, str. 96
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 6.2002, str. 99
Obvezno pravo
pip - 6.2002, str. 100
Parnični postupak
pip - 6.2002, str. 101
Radno pravo
pip - 6.2002, str. 101
Pravo trgovačkih društava
pip - 6.2002, str. 101
Ovršni postupak
pip - 6.2002, str. 102
Stečaj
pip - 6.2002, str. 102
Parnični postupak
pip - 6.2002, str. 102
Prekršaji
pip - 6.2002, str. 103
Zakon o upravnim sporovima
pip - 6.2002, str. 104
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
pip - 6.2002, str. 105
Zakon o prostornom uređenju
pip - 6.2002, str. 105
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 6.2002, str. 106
Zakon o porezu na dohodak
pip - 6.2002, str. 106
Zakon o obveznim odnosima
pip - 6.2002, str. 107
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
pip - 6.2002, str. 108
Zakon o sudovima
pip - 6.2002, str. 108
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 6.2002, str. 108
Pravo na stručnu izobrazbu
pip - 6.2002, str. 108
Pravo ugovora o radu
pip - 6.2002, str. 109
Pravo na godišnji odmor
pip - 6.2002, str. 109
Pravo d.o.o.-a
pip - 6.2002, str. 110
Stečajno pravo
pip - 6.2002, str. 110
Porez na promet proizvoda i usluga - PDV
pip - 6.2002, str. 111
Porez na dohodak
pip - 6.2002, str. 111
Porez na dohodak
pip - 6.2002, str. 112
Bilančno porezno pravo
pip - 6.2002, str. 112
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 6.2002, str. 113
Odgovori na pitanja
pip - 6.2002, str. 122
Pregled novih propisa
pip - 6.2002, str. 125