Pravo i porezi 10/2004

Web izdanje 8,99
Statusne promjene dioničkog društva - podjela
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Izvanparnični postupci u obiteljskim stvarima (III.)
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Prikaz konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - odredbe o međunarodnoj suradnji u kaznenim stvarima
Autor: Doc. dr. sc. Davor DERENČINOVIĆ
Cesija (ustupanje) tražbina
Autor: Dr. sc. Gordana BRČIĆ, dipl. iur.
Primjena odredaba čl. 186.a ZPP i pravila o zastari
Autor: Snježana RADONIĆ, dipl. iur.
Izvanredni pravni lijekovi prema zakonskim novelama
Autor: Dr. sc. Ivo GRBIN
Pravni lijekovi u stečajnom postupku
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Načela poreznog postupka
Autor: Mr. sc. Stanka STOJIĆ, dipl. iur.
Povrat u prijašnje stanje u poreznom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje i opskrba komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Autonomija ugovornog prava i primjena uzanci u RH
Autor: Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Raspuštanje predstavničkog tijela i ovlasti povjerenika Vlade RH u jedinici lokalne samouprave
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Ekološka davanja u pravu Europske unije
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Stvarno pravo
Obvezno pravo
Radno pravo
Parnični postupak
Prekršajno pravo
Kazneno pravo
Porezno pravo
Upravno pravo
Porez na dohodak
Pravo trgovačkih društava
Pravo dioničkih društava
Pravo trgovačkih društava
Bilančno porezno pravo
Porez na dobitak
Porez na nekretnine
Obvezni odnosi
Pravo socijalnog osiguranja
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja