Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
110.
Autor/i:
Sažetak:
    Odgovornost za štetu (čl. 154. ZOO-a)
  • Bitni elementi formalnog ugovora građanskog prava (čl. 26. i 72. ZOO-a)
  • Republika Hrvatska ne odgovara za ratne štete
  • Naknada štete - duševni bolovi (čl. 200. ZOO-a)
  • Prestanak obveza - ispunjenje (čl. 307. ZOO-a)
  • Ugovor o osiguranju - obveze osiguratelja (čl. 919. ZOO-a)
Hashtags: