Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Stranica:
97.
Autor/i:
Sažetak:
    Naknadno korištenje carinskih povlastica doseljenika u RH
  • Izdavanje Potvrde radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a pri privremenom uvozu sustava za razminiranje
  • Pravo na ponovni uvoz osobnog automobila uz carinsku povlasticu člana obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • Povlastice pri uvozu osobnog automobila za invalidne osobe
  • Osiguranje istovjetnosti robe u provoznom postupku
  • Odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika
  • Povrat PDV-a stranim državljanima kupcima osobnih automobila temeljem PDV-P obrasca
Hashtags: