Cesija (ustupanje) tražbina

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Cesija (ustupanje) tražbina
Stranica:
26.
Autor/i:
Dr. sc. Gordana BRČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Cesija, odnosno ustupanje tražbina određuje se kao prijenos otuđive tražbine s jednog vjerovnika na drugoga, pri kojem prijenosu to potraživanje i dužnik ostaju nepromijenjeni. U ovome se članku daje ogledni primjerak ugovora o cesiji, te se razmatraju neka pitanja značajna za ovaj vrlo važan institut u našoj poslovnoj praksi.
Hashtags: