Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Stranica:
109.
Autor/i:
Sažetak:
    Suradnja putničkih agencija s iznajmljivačima apartmana, soba, kuća za odmor i sl.
  • Pružanje usluga u nautičkom turizmu od strane građanina
Hashtags: