Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Radno pravo
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:
    Sudski raskid ugovora o radu (čl. 116. ZR-a)
Hashtags: