Ministarstvo pravosuđa

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Ministarstvo pravosuđa
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
    Prijam vježbenika s radnim stažom u struci u državnu službu u svojstvu vježbenika
  • Izvješće o radu ureda državne uprave
  • Ovlast za istupanje državnog službenika iz središnjeg tijela državne uprave u medijima
  • Pravna osobnost i otvaranje žiro-računa mjesnih odbora
  • Priznavanje ranije položenog stručnog ispita u okviru istog stupnja stručne spreme za položeni državni stručni ispit
  • Razrješenje pomoćnika pročelnika ureda grada
  • Popis literature potrebne za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita za radno mjesto stručnog suradnika za pravne i opće poslove
Hashtags: