Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Porez na dobitak
Stranica:
126.
Autor/i:
Sažetak:
    Utvrđivanje poslovnog prihoda kod likvidacije ušteđene pričuve u skladu s § 7.g Zakona o porezu na dobitak, nakon nastupa obveze poreza na dobitak
Hashtags: