Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Stranica:
88.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez na promet nekretnina - oslobođenje, kupnja apartmana
  • Uputa o načinu utvrđivanja prava na oslobo- đenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem čl. 11., t. 9., 11. i 13. Zakona - izmjena
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - stan za članove uže obitelji
  • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - supružnik strani državljanin, živi u inozemstvu
Hashtags: