Načela poreznog postupka

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Načela poreznog postupka
Stranica:
56.
Autor/i:
Mr. sc. Stanka STOJIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U svrhu tumačenja samog zakona i njegove pravilne primjene, osnovnih načela poreznoga prava, mora se pridržavati svaka pravna država koja vodi porezni postupak, u kojem se pri određivanju porezne obveze utvrđuju činjenice bitne za oporezivanje, kada se prisilno naplaćuje porez i rješava žalba poreznog obveznika. Ova načela, iako specifična za porezni postupak, ne isključuju primjenu načela koja su zajednička za sve upravne postupke. U tom smislu u ovome se članku razmatraju samo ona načela koja su specifična za porezni postupak.
Hashtags: